De Grote Transitie deel drie verslag

Op 18 februari vond de derde avond van de debattendrieluik in de Rode Hoed plaats. Het onderwerp van deze bijeenkomst was “Duurzame Businessmodellen”. De presentaties van John Huige en Jan Jonker kunt u hier nog eens nalezen. John Huige: Presentatie…

Enough is Enough

“Enough Is Enough” legt een visionair maar realistisch alternatief voor het eindeloos nastreven van economische groei Een economie met als doel genoeg, in plaats van meer. De film is gebaseerd op de bestseller van Rob Dietz en Dan O’Neill en…

Verslag van de CARTESIUS LEZING John Huige

Op 3 februari 2014 was er in het Cartesius Museum een openbare les door Platform DSE lid John Huige, econoom en conservator economische veerkracht. We werken aan een andere economie, maar we zitten met zoveel vragen. Hoe kom je van…

Vacature Coördinator

Platform Duurzame en Solidaire Economie is per direct op zoek naar een: Parttime coördinator (8 uur per week) Het Platform DSE is een netwerkorganisatie met 25 aangesloten leden. De missie van het Platform DSE is “een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige…

Video Grote Transitie – Werk

Op dinsdagavond 21 januari 2014 vond in de Rode Hoed in Amsterdam de tweede avond van de Drieluik “De Grote Transitie” plaats. Het thema van deze tweede avond was “werk”. De video opname van de avond is hieronder beschikbaar: Waarom,…

Checklist DSE

Lou Keune, een van de oprichters van het Platform DSE en nu adviseur, heeft een Checklist DSE  (versie 5) gemaakt. Deze checklist is geen blauwdruk, maar bevat mogelijke onderwerpen en is bedoeld ter inspiratie voor diegenen die op een zeker geprofessionaliseerd niveau…

Video Grote Transitie – Geldcreatie

Op dinsdagavond 3 december 2013 vond in de Rode Hoed in Amsterdam de eerste avond van de Drieluik “De Grote Transitie” plaats. Het thema van deze eerste avond was Geldcreatie. De video opnamen van de avond zijn hieronder beschikbaar: Deel…

Verslag bijeenkomst Economie en gewapende conflicten

Op 14 november 2013 organiseerde Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten in Nieuwspoort. Sylvia Borren (directeur van Greenpeace), Wendela de Vries (coördinator bij Campagne tegen Wapenhandel), Frank Slijper (onderzoeker bij…

Brief aan het kabinet

Op 8 oktober bood Platform DSE een petitie aan aan de Commissie EZ met de vraag in het vervolg in de MEV ook aandacht te besteden aan sociaal-economische en ecologisch-economische factoren. Inmiddels heeft Carla Dik-Faber (CU) een motie ingediend die…

Artikelen van PDSE-leden

Gerrit Stegehuis en Greetje Witte-Rang schreven, als vervolg op de cursus die ze samen met Jan Juffermans bij het NIVON in Groningen verzorgden, elk een artikel in het Friesch Dagblad. Die artikelen zijn ook gepubliceerd op de site Het goede…

Drieluik “De Grote Transitie”

Drieluik “De Grote Transitie” Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Rode Hoed gaan tijdens het drieluik De Grote Transitie op zoek naar een nieuwe economie. We bespreken nieuwe wegen uit de crisis en nieuwe business modellen. Dat klinkt…

Bijeenkomst ‘Economie en gewapende conflicten’

Op 14 november 2013 organiseert Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten. De bedoeling is beleidsalternatieven op het gebied van vrede en veiligheid te formuleren, en die aan…

Cursus in Tilburg: Naar een duurzame (lokale) economie

Vanaf woensdag 23 oktober organiseert het  Bureau Ver(?)antwoord samen met het Platform Duurzame en Solidaire Economie vijf cursusavonden in Tilburg. PDSE-leden Esther Somers, Jan Juffermans, Lou Keune en Martijn van der Linden zullen vertellen over verschillende aspecten van een duurzame economie. Opgeven…